ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 18:13
އިންޑިޔާގެ ޖައްވީ އުޅަނދުން ހަނދުގައި ޖެއްސި ލޭންޑަރގެ މޮޑެލްއެއް ކައިރީގައި ސްކޫލް ކުއްޖަކު ހުއްޓިގެން
އިންޑިޔާގެ ޖައްވީ އުޅަނދުން ހަނދުގައި ޖެއްސި ލޭންޑަރގެ މޮޑެލްއެއް ކައިރީގައި ސްކޫލް ކުއްޖަކު ހުއްޓިގެން
ވަޔަން
އިންޑިޔާގެ އުޅަނދެއް ހަނދުގައި ޖެއްސުން
އިންޑިޔާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދްރަޔާން-3ގެ ލޭންޑަރ މިއަދު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހަނދުގައި ޖައްސައިފި
 
މި އުޅަނދު އުދުއްސާލާފައިވަނީ ޖުލައިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު

އިންޑިޔާގެ ސްޕޭސް ރިސަރޗް އޯގަނައިޒޭޝަން އައިއެސްއާރުއޯގެ ފަރާތުން ހަނދުގެ ކަންކަން ތަހުލީލު ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޖައްވީ އުޅަނދު "ޗަންދްރަޔާން 3"ން ބޭލި ލޭންޑަރއެއް މިއަދު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހަނދުގައި ޖައްސައިފިއެވެ. މިއަދު އެ ގައުމުގެ ގަޑިން އިރުއޮއްސި 6:00 ހާއިރު (ރާއްޖޭ ގަޑިން 5:30ގައި) ލޭންޑަރ ހަނދުގައި ޖެއްސި މަންޒަރު ވަނީ ލައިވް ސްޓްރީމް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެމަންޒަރުތައް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައިވެސް ލައިވް ސްޓްރީމް ކޮށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ވަނީ ވަގުތުން ދައްކާފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ކިޔަވާ ކުދިން ސްޕޭސް މިޝަންގެ ކާމިޔާބީގައި ބައިވެރިވަނީ

ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދްރަޔާން-3 އުދުއްސާލާފައިވަނީ ޖުލައިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ހަނދުގެ އޯބިޓަށް ފޯރާފައިވަނީ އޮގަސްޓްމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއަށްފަހު އުޅަނދު، ހަނދު ވަށައި ބުރުޖަހަމުން ހަނދާ ކައިރި ވަމުންގޮސް، އޮގަސްޓް 17 ވަނަ ދުވަހު ރޮކެޓްގެ މައި މޮޑިއުލާއި ލޭންޑަރ މޮޑިއުލް ވަކިކޮށްލާފައިވެއެވެ. ލޭންޑަރ މޮޑިއުލަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ވިކްރަމް ލޭންޑަރއެވެ.  

ހަނދުގައި ވިކްރަމް ލޭންޑަރ ޖެއްސުމަށް ފަހު އެއިން ވަނީ 6ފައި، ނުވަތަ 6 ފުރޮޅުލީ ޚާއްސަ ރޯވަރ "ޕްރަގިއާން" ހަނދުގެ ސަރފަސް އަށް ބާލާފައެވެ.  އެއަށްފަހު ރޯވަރ ވަނީ ހަނދުގެ އެކިތަންތަނަށް "ހިނގާ" ނުވަތަ ދަތުރުކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އަދި ޑާޓާ އެއްކޮށްފައެވެ. އަދި މި ތަކެތިއައީ މައި އުޅަނދު މެދުވެރިކޮށް ބިމުގެ ސްޓޭޝަން އަށް ވަގުތުން ފޮނުވަމުންނެވެ.

ވިކްރަމް ލޭންޑަރ "ސޮފްޓް ލޭންޑިންގ" އެއްގައި ހަނދުގައި ޖައްސާފައިވަނީ ހަނދުގެ ސައުތު ޕޯލް ކިޔާ ސަރަހައްދުގައެވެ. މިއީ އެއްވެސް ބަޔެއްގެ އުޅަނދެއް މިހިސާބުގައި ޖެއްސި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަނދުގެ މިހިސާބުގައި ގަނޑުފެން ހުރެދާނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވޭއިރު، ރޯވާއިން އެއްކުރާ ފޮޓޯތަކާއި ޑާޓާގެ އެހީގައި، މިކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

ހަނދުގައި ޖައްސަން ކައިރިވި ވަރަކަށް ހަނދުގެ ސަރފަސްގެ ފޮޓޯތައް ވިކްރަމް ލޭންޑަރއިން ދިޔައީ ނަގަމުންނެވެ. އެއީ ޖެއްސުމަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނެއް ހޯދުމަށެވެ. ހަނދުގައި ޖެއްސުމަށްޓަކައި ލޭންޑަރ ތިރިކުރަން ފަށާފައިވަނީ އިންޑިޔާ ގަޑިން މިއަދު ހަވީރު 5:45 ހާއިރުއެވެ. ސައިންޓިސްޓުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި ހަނދުގެ ސަރފަސްއާ 800 މީޓަރަށް ތިރިވުމުން އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް ގާތްގަނދަކަށް ޒީރޯއަށް ދަށްކުރާނެއެވެ. 150 މީޓަރަށް ތިރިވާއިރު، ޖައްސަން ފަހި ތަނެއް ނުފެނިއްޖެ ނަމަ ލޭންޑަރގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރާގޮތަށް އޮތީ ކުރިން ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ސްޕޭސް މިޝަންގެ މިފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ތައުރީފުގެ ލައިވް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ފޮނުއްވާފައެވެ. މޯދީ މިވަގުތު ހުންނެވީ ބްރިކްސް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގައެވެ.

ޗަންދްރަޔާން-3ގެ ލައިވް ސްޓްރީމް ބެލޭނެ ލިންކުތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި