ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 10:22
މެލޭޝިޔާގައި ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
މެލޭޝިޔާގައި ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
ސައުދީގެޒެޓް
މެލޭޝިޔާގައި ބޯޓެއް ވެއްޓުން
މެލޭޝިޔާގައި މަގެއްގެ މައްޗަށް މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މިހާދިސާގައި ބޯޓުގައި ތިބި އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވޭ

މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަލަންޕޫރުގެ އުތުރުފަޅީގެ ފުޅާ މަގެއްގެ މައްޗަށް ކުޑަ ޗާޓަރ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

6 ފަސިންޖަރުންނާ 2 ފްލައިޓް ކްރޫއާއެކު ބޯޓު ދަތުރު ކުރީ ލަންކާވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ސުލްތާން އަބްދުލްއަޒީޒް ޝާޚް އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. އެ ފަރާތުން ބުނި ގޮތުގައި ބޯޓު ޖެއްސުމުގެ ކްލިއަރެންސް ދިންތާ ދެތިން މިނެޓު ފަހުން ފެނުނީ ބޯޓު ވެއްޓުނު ދިމާލުން ދުން އަރަމުން ދާތަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭރުވެސް ޑިސްޓްރެސް ކޯލްއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި މިހާދިސާގައި ބޯޓު ވެއްޓިފައިވަނީ މަގުން އެވަގުތު ދަތުރު ކުރި ކާރަކާއި ސައިކަލެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި އިނީ އެކަކު ކަމަށް ވެއެވެ. އެ މީހުން ވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި ބޯޓުގައި ތިބި އެކަކުވެސް ސަލާމަތް ނުވާކަމަށާއި މަގުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދެ އުޅަނދުން މަރުވި މީހުންގެ ތަފްސީލު އެއްކުރަމުން ދާކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ހަށިތައް ދެނެގަތުމަށާއި ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ކްލޭންގް ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހަށިތައް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

އަދި މި ހާދިސާއާ ބެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ފަށާފައިވާކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އެންތަނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
8%
33%
17%
17%
8%
ކޮމެންޓް