ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ކިންގް ހާލިދު ޔުނިވަރސިޓީ

ކިންގް ހާލިދު ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ސްކޯލަރޝިޕްތަކަށް ބުދަ ދުވަހު އިންޓަވިއު ކުރަނީ!

  • ކިންގް ހާލިދު ޔުނިވަރސިޓީގައި 73000 ކުދިން ކިޔަވަމުންދޭ
  • އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ވޯކްޝޮޕް ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާނެ
  • ގާތްގަނޑަކަށް 85 ކުދިން ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވޭ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 17 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 11:26 2,493

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ -

ކިންގް ޚާލިދު ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ސްކޯލަރޝިޕްތަކަށް އިންޓަވިއު ކުރުންބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

ކިންގް ޚާލިދު ޔުނިވަރސީޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި  ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވީ،ސްކޯލަރޝިޕް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުން ކުރިއަށްދާއިރު އިލްމީ ދާއިރާތަކުންނާއި އިސްލާމީ ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކިންގް ހާލިދު ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މިހާރު ވެސް 73،000 ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްވާ އިރު މިއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ ޝަހީމު ވިދާޅުވީ، މި ވޯކްޝޮޕްގެ އިތުރަށް ވެސް، ސައުދީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މުހިންމު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހައްޖު ދުވަސްވަރަށް ފަހު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމެއް ސައުދީއަށް ގޮސް މަދީނާ ޔުނިވަރަސިޓީއާ އެކު ހާއްސަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ އިތުރަށް ސައުދީގެ އެހެން ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ވެސް އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ،" ޑރ. ޝަހީމު ވިދާޅުވި އެވެ.

 ކިންގް ޚާލިދު ޔުނިވަރސިޓީން ރާއްޖޭގައި އަލަށް ހިންގާ މި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ދީނީ މައުލޫމާތު ދިނުން ކުރިއަށްދާއިރު ހަވީރު ސެޝަން ހާއްސަކުރެވިފައި ވަނީ ޓީޗަރުންނަށެވެ. އެ ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިނގިރޭސިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޭގަނޑު އެ ޔުނިވަސިޓީގެ އަރަބި ބަހުން މާސްޓާސް އަދި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި 17 އިން މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށް ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްދާ އިރު 85 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް