ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:14
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލީ ހިސާބުތައް
ޖުލައި ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 14.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
މިދިޔަ މަހު ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 25.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިނގާފައި

މިދިޔަ ޖުލައި މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ މަހު ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 25.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

މިދިޔަމަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ 18.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު 16.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 14.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ، އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 251 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ޖުލައިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައި ވަނީ 25.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހިނގި 17.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ހިނގި 7.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުސާރައާއި އިނާޔަތަށް 6.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިނގާފައިވާ 10.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް