ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ފަލާހު

32 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ މުއައްސަސާތަކަށް ފަލާހު ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް!

  • ފަލާހު ވިދާޅުވީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް
  • ނަމަވެސް އޭސީސީންނާއި ފުލުހުންވެސް ބުނަކީ ފަލާހުގެ ފަރާތުން އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 14:13 2,695

ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނުއާއި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިބްރާހީމް ފަލާހު - އޭއެފްޕީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޙުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއި ކުރުމަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ހުށަނާޅާފައި ނެތް ކަމަށް އޭސީސީން ވެސް ބުނެފި އެވެ.

 

ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ވެސް ހުންނެވި ފަލާހު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާއަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް ފަލާހު ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

 

"އަޅުގަނޑު ވާނީ މިތާނގައި އަޅުގަނޑު މި ހިއްސާކުރި މައުމޫމާތު، އަޅުގަނޑު ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފަ،" ފަލާހުއަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހެޅި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވުމުން، އެމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފަލާހު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރިން ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މެންޑޭޓް އޮންނަ އޭސީސީއަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި ނެތެވެ.

 

އެ ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލަކު އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ

މީޑިއާތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް އަންނަ ނުވަތަ އޭސީސީގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މުއައްސަސާގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ތަހުގީގު ކުރަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ފަލާހަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަން ނިންމިކަން އެނގިފައި ނެތް ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް