ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:57
ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
އެމްޓީސީސީ
ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަސައްކަތް
ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި
 
މި މަޝްރޫއުގެ 61 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
 
މިއީ 162.88 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ގދ. ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 61 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 12,3275 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 1,767 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 711 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 130 މީޓަރުގެ ޝީޓް ޕައިލް އެޅުމާއި، 2080 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ބޮލާރޑް، ފެންޑަރ އަދި ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއަކީ 162.88 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެ އައިލެންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭއިރު އެކަމަށް ދެތިން މަސް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް