ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 17:28
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ރޯގާތައް ފެތުރުން
ޖުލައި މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯރޓްކުރި މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ
 
ޖޫން މަހު ބޭރަށް ހިންގުމުގެ 3328 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރިއިރު، ޖުލައި މަހު 7384 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ޖުލައި މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ރިޕޯރޓް ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ޖުލައި މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯރޓްކުރި އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. ޖޫން މަހު 3328 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރިއިރު، ޖުލައި މަހު 7384 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖޫން މަހު 568 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޖުލައި މަހު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވެ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 271 ކޭހެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި ދުވަސްތަކުގެ ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު، ޖޫން މަހު 303 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރިއިރު ޖުލައި މަހު 361 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯރޓްކުރި އަދަދުވެސް ވަނީ މަދުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖޫން މަހު 25749 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރިއިރު، ޖުލައި މަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 23206 ކޭހެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި މަހު އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިއަހަރު މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު 1279 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 218 ސާމްޕަލްވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް