ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 11:56
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް، މާއުނގޫދޫ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް، މާއުނގޫދޫ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ: އާޒިމް
 
މިއީ 56.33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދޭ

ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކީވޯލްގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، މިމަޝްރޫއު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާއުނގޫދޫގައި ދެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއާއި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން މަޝްރޫއު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއުއަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކީވޯލްގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ކީވޯލްގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް މިދަނީ. ކީވޯލްގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައި މިހާރު މިވަނީ. ޕޭމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން މިދަނީ. މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބްރޭކްވޯޓަރ އަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ގެންނަން ޖެހޭ އެބަ މިރަށަށް. ހިލަ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހިލަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި މިރަށަށް އަންނަން ފަށާނަން. ހިލަ އަންނަމުންދާނީ އެއް ޝިޕްމެންޓުން އަނެއް ޝިޕްމަންޓަށް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބައެއް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް އާލާތްތައް ރަށަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ހިލަ އަދި އެހެނިހެން ވެސް އާލަތްތައް ލިބެންޖެހޭ ތަރީހުތަކަށް ރަށަށް އެރުވޭ ކަމަށްވާނަމަ، ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝޯ- ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު ވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 59,013 ކޮޑިމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 3,245 ކޮޑިމީޓަރުގެ ސަަރަހައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 362 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 312 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 105 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 1509 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

މިއީ 56.33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް