ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 07:03
ހއ. ދިއްދޫ ފާތިމަތު ސޮބިއްޔާ
ހއ. ދިއްދޫ ފާތިމަތު ސޮބިއްޔާ
އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވުން
އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ނިޔާވި އަންހެން މީހާ އަކީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ މީހެއް
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދުކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރަމްގައި
 
އޭނާ ނިޔާވި ސަބަބު ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއަކުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވި އަންހެން މީހާ އަކީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ހއ. ދިއްދޫ ފާތިމަތު ސޮބިއްޔާ އެވެ.

އޭނާ އުމްރާ އަށް ދިޔައީ އަސްކޮއި ޓްރެވެލް ސާވިސްގެ ހަވާލުގައެވެ.

Advertisement

އޭނާ ނިޔާވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދުކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރަމްގައެވެ.

އޭނާ ނިޔާވި ސަބަބު ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއަކުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
43%
57%
0%
0%
ކޮމެންޓް