ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 21:53
ހެރީ މެގުއާ
ހެރީ މެގުއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
އައު ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ކަމުން މެގުއާ ވަކިކޮށްފި
 
ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަންކަން މެގުއާ އާ ހަވާލުކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރު

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ކަމުން ހެރީ މެގުއާ ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޓެން ހާގްގެ ޕްލޭންގައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މެގުއާ ނުހިމެނޭކަމަށް ގިނަބަޔަކު ބުނާއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ 16 މެޗެވެ. ދަނޑުމަތީގައި ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދިފައިވުމުން، އޭނާ އަކީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެންމެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މެގުއާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް އައު ކެޕްޓަނެއް ހަމަޖައްސަން ޓެން ހާގް ބޭނުންވާތީ، އޭނާ އަތުން ކެޕްޓަންކަން އަތުލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރި ސަބަބު ޓެން ހާގް ކިޔައިދިން ކަމަށް މެގުއާ ބުންޏެވެ. އަދި އޭނާ މާޔޫސްވެފައި ވީނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުގެ ޖާޒީގައި ކުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އޭނާއަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެކަމަށް އެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ލެސްޓާ އިން 80 މިލިއަން ޕައުންޑަށް (104 މިލިއަން ޑޮލަރު) ބަދަލުވި ފަހުން މެގުއާ އަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި އާންމުކޮށް ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު، އޭރުގެ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ސޯލްޝެއާ ވަނީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން މެގުއާ އާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، އައު ކެޕްޓަނަކީ ކޮން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމެއް ކުލަބުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ޔުނައިޓެޑުގައި އެންމެ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ޑެހެއާ ވަނީ ޓީމު ދޫކޮށްލާފައެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ އައު ކެޕްޓަނަކަށްވުން އެންމެ ގާތީ ވައިސް ކެޕްޓަން، ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒްއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ގިނަ މެޗުތަކު ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ބްރޫނޯ އެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މީގެއިތުރުން، ކެޕްޓަންކަން ނުވަތަ ވައިސް ކެޕްޓަންކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ރަފައެލް ވަރާން އާއި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު، ކަސެމީރޯ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ. ކަސެމީރޯގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކަށްވަނީ ދަނޑުމަތިން އޭނާގެ ލީޑަރޝިޕް ފެނިފައެވެ.

މެއި މަހު ތެރޭގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މެގުއާ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއްވެސް ގެންގުޅެފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ވެސްޓް ހަމް އިން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް