ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 14:40
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ
ފެލިދޫގެ ތަރައްގީ
ފިކުރު ތަފާތުވިޔަސް ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނެކަން ފެލިދޫން ސާފުވާނެ: ރައީސް
 
އަދިވެސް ފެލިދޫގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި
 
ރައީސް ވަނީ ފެލިދޫގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައި

ސިޔާސީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފިކުރު ތަފާތުވިޔަސް ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނެކަން ވ. ފެލިދޫއަށް ބަލާލުމުން ސާފުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ވ. ފެލިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު ނުކުމެވަޑައިގެންނެވީ ފިކުރު ތަފާތުވިޔަސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގެވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން މިއަދު ފެލިދޫއިން ފެންނަމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެލިދޫގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތްވެސް ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފެލިދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތްވެސް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީކުރުމަށްވެސް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށާއި، ކުވެއިތު ފަންޑުން އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ތެރެެއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އެރަށުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ގާއިމްކުރެވޭނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވ. އަތޮޅުގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ހަދާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ މި ސަރުކާރު ދެމިއޮވެގެންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި 9 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިންމުމަކީ މުހިންމު ނިންމުމެއްކަން ރައީސް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް