ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 14:52
ޕްރޮޕަޓީ ޓައިކޫން އޮންގް ބެންގް ސެންގް
ޕްރޮޕަޓީ ޓައިކޫން އޮންގް ބެންގް ސެންގް
ރޮއިޓާރސް
އޮންގް ބެންގް ސެންގް
ޕްރޮޕަޓީ ޓައިކޫން އޮންގް ބެންގް ސެންގް ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޮންގް ބެންގް ސެންގްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަދި އުފުލާފައެއް ނުވޭ

ޕްރޮޕަޓީ ޓައިކޫން އަދި ހޮޓެލް ޕްރޮޕަޓީސް ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އޮންގް ބެންގް ސެންގް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޓް ޕްރެކްޓިސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިއުރޯ (ސީޕީއައިބީ) އިންނެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އެސް އިސްވާރަންއާއެކު އޮންގް ބެންގް ސެންގް ކުރެއްވި މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެ ބިއުރޯ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އޮންގް ބެންގް ސެންގް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޕްރޮޕަޓީސް ލިމިޓެޑުން ބުނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އިސްވާރަން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް މިހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ބޮޑުވަޒީރު ލީ ސިއެން ލޫންގް ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. ސީބީއައިބީން ބުނި ބޮޑުވަޒީރު އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވީ ތަހުގީގަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ކޮރަޕްޓް ޕްރެކްޓިސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިއުރޯއިން ތަހުގީގުކުރަމުންދަނީ ކޮންކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމެއް އަދި މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.  

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކޮރަޕްޝަން މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރު ހިމެނޭކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާއިރު ސިންގަޕޫރުގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތަހުގީގުތައް ވަރަށް މަދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
17%
0%
33%
17%
0%
ކޮމެންޓް