ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 06:54
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ހައްޖުވެރިއަކު ނިޔާވުން
ހައްޖަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ނިޔާވި މީހާ ވަޅުލައިފި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ވަޅުލާފައި
 
އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ގަޑިން އިރުއޮއްސި 18:17 ގައި

ރާއްޖެއިން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ނިޔާވި މީހާ ވަޅުލައިފިއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ދ. މާއެނބޫދޫ، ފިޔާތޮށިގެ، ޢަލީ ޙަސަން އެވެ. އަލީ ހަސަން ނިޔާވީ މައްކާގެ ސަޢޫދީ ޖާމަން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ގަޑިން އިރުއޮއްސި 18:17 ގައެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އަސްރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލްހަރަމްގައި މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކޮށް، މައްކާގެ މަޤްބަރަތުއް ޝުހަދާއުލް ހަރަމްގައި ވަޅުލާފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހައްޖުވެރިއަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު ނިޔާވެފައި އޮއްވާވެސް ހައްޖުވެރިއަކު ވަނީ ފެނިފައެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަތާ ހަތަރު ދުވަސްފަހުން ނިޔާވެފައިވާ އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ރ. މާކުރަތު، މަލަ، މުޙައްމަދު ނަސީމް ޢަލީ އެވެ.

މީގެއިތުރުން އެހެން ދެ ހައްޖުވެރިއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
50%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ދައުރުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ބެޗް އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ޒުވާން އުމުރުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކުރަން: ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން
ހައްޖުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓް ވަރަށް ދިގު، 2030 ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު ދަނީ ނަން ނޯޓު ކުރަމުން: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ފަސްވަނަ ރުކުން ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު، ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ލިބޭ: ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން
ހައްޖާޖީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ދިން ޓްރެކިންގ ޑިވައިސްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހައްލުކުރެވިގެންދިޔަ: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ''މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް''ގައި އެމްޕީއެލުން ބައިވެރިވެއްޖެ