ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ވިޔަފާރި - ވިލާ ހަކަތަ

ވިލާ ހަކަތައިން މުޅިން އާ ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • ދިހަ ކިލޯގެ ފުޅިއެއް ގޭހާ އެކު ވިއްކާނީ 1127ރ.
  • ވިހި ކިލޯގެ ގޭސްފުޅިއެއް ވިއްކާނީ ގޭހާ އެކު 1960ރ.
  • މިއީ ޑިޒައިންގެ ގޮތުން ވަރަށް ތަފާތު ފުޅިއެއް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 13 ޖުލައި 2017 | ބުރާސްފަތި 13:53 2,968

ވިލާ ހަކަތައިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި ފައިބަރ ގޭސް ސިލިންޑަރ - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިލާ ހަކަތައިގެ، ޑިރެކްޓަރ، އަބްދުﷲ ޖަލީލު ވިދާޅުވީ އާ ސިލިންޑަރެއް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނގަޑު ފުޅީގައި ދަބަރު ޖެހުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

 

އެކުންފުނީގެ ވިސްނުމަކީ ދަނގަޅު ހޮޅިތައް ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަލަށް މިތަޢާރަފްކުރީ ފައިބަރ ފުޅިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފުޅި ވަރަށް ލުއި ވާނެ ކަމަށާއި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނެއް ގެންދަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ވެސް ޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ދަނގަޑު ފުޅި ބަދަލުކޮށްދޭނެ، އަލަށް ގެންނަ ފުޅިތައް އަންނަ ވަރަކުން ކަސްޓަމަރ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ދަނގަޑު ފުޅީގެ ލައިފްޓައިމް ދެ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި މި ފުޅިއަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ، ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ފުޅިއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފުޅި ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރެއް ދެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މުޅިން އައު ފުޅިތައް ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އަލަށް ތަޢާރަފްކުރީ 10 ކިލޯ އާއި 20 ކިލޯގެ ފައިބަރ ސިލިންޑަރ ގޭސް ފުޅިތަކެވެ.

 

އެގޮތުން 10 ކިލޯގެ ހުސް ފުޅި ޖީއެސްޓީއާ އެކު 927.5 ރ.އަށް ލިބޭއިރު ދިހަ ކިލޯގެ ފުޅިއެއް ގޭހާ އެކު ވިއްކާނީ 1127ރ. އަށެވެ. އަދި އަލުން ރީފިލް ކުރާއިރު 200 ރ. އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 20 ކިލޯގެ ހުސް ފުޅިއެއް 1425ރ. އަށް ވިއްކާއިރު، ގޭހާއި އެކު 1960ރ.  ވިއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މިފުޅި އަލުން ރީފިލް ކުރުމަށް 450ރ. ނަގާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރި ގޭސް ފުޅިއަކީ ޑިޒައިންގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު ޑިޒައިންއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް