ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 07:05
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާރ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން އިންތިޒާމު ކުރާ އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ޖޫން މަހުގެ 25ން ފެށިގެން އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އެވޯޑްސްގައި ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަންގައި 10 ދާއިރާއެއް ހިމެނޭއިރު، އެވޯޑް ދިނުމުގައި އާއްމުންގެ ޚިޔާލާއި، އެސްއެމްއެސްގެ އިތުރުން، ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ރޭންކިންގއަށް ބަލާނެއެވެ.

އަހަރުގެ އެވޯޑްސްގައި ގެސްޓްހައުސް އާއި ރިސޯޓް ކްރޫސް އެންޑް ސާވިސްގެ ދަށުން 32 ދާއިރާއެއް ހިމެނެއެވެ.

މަޓާޓޯ އިން 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އެވޯޑް ބާއްވަމުން އަންނައިރު ފާއިތުވި ދެ އަހަރު މި އެވޯޑް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް