ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 21:09
ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ކުލީ ސިފައިން
ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ކުލީ ސިފައިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާގެ މަސްރަހު
ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ނާކާމިޔާބު އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށްފަހު ރައްޔިތުން އެއްބައިވުމަށް ރަޝިޔާގެ އިސްފަރާތްތަކުން ގޮވާލައިފި
 
އެންމެން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ހިންގި ނާކާމިޔާބު ހަރަކާތަށްފަހު ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބައިވުމަށް ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ 23 އަހަރުވީ ވެރިކަމުގައި މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަށް ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ މިހަރަކާތް ވެގެންދާއިރު، އެހަރަކާތް މެދުކަނޑާލައި އެ ޖަމާއަތުން ފަހަތަށް ޖެހުނު ސަބަބުގެ ތަފްސީލެއް އަދިވެސް ތިލައެއްނުވެއެވެ. ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއާ 200 ކިލޯމީޓަރ ކައިރީގައި އޮތުމަށްފަހު މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލީ ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ނުދާންކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މީކާއީލް މިސްހަސްޓިން ވެސް ވަނީ، މިއީ ރަޝިޔާގެ އަމާންކަމާއި ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ގައުމަށް ވަފާތެރިވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތަށްފަހު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މީކާއީލް ވިދާޅުވީ އެންމެން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރައީސްގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށެވެ.

މި ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ޕުޓިން އަދި މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިޔާ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ޕުޓިން ވަނީ، ރަޝިޔާ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅުވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތަށްފަހު، ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިންގެ ޚަބަރެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެންމެފަހުން ޔެވްގެނީ ފެނިފައިވަނީ އޭރު ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ރަޝިޔާގެ ސިޓީއެއްކަމުގައި ރޮސްޓޮވްއިން އެސްޔޫވީ ކާރެއްގައި ނިކުމެގެން ދަނިކޮށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ނޭޝަނަލް އެންޓި ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީން ވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު ސްޓޭބަލް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މޮސްކޯއާ ދިމާއަށް ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ދިޔަ ދިޔުން މެދުކަނޑާލައި މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ޔެވްގެނީއާއި ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދައުވާއިން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު، ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހު ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބުނިގޮތުގައި ޔެވްގެނީއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ރަޝިޔާއަށް އެގައުމުގެ ތާއީދު އެބައޮތްކަމަށާއި ރަޝިޔާގެ ސަލާމަތާއި އަމާންކަމަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ޔޫކްރެއިނާއި އެ ގައުމަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ، މިއީ ރަޝިޔާގެ ތެރޭގައި އޮތް ހަމަނުޖެހުމެއް ފާޅުވުންކަމަށް ސިފަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް