ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:06
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އީދާ ދިމާކޮށް އުރީދޫ އިން ގޭމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
 
ގޭމަރުންނަށާއި ސްޓްރީމްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 100 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ލިބިގެންދާނެ

އަޟްހާ އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ގޭމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

“ގޭމް އޮން އެކްސްޓްރާ ޕެކް”ގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކޮށްފައިވާ މި ޕެކް މެދުވެރިކޮށް ގޭމަރުންނަށާއި ސްޓްރީމްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 100 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ 500 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ގޭމް އޯން އެކްސްޓްރާ ޕެކާއެކު ހާސްކަމެއްނެތި ގޭމު ކުޅެލާ ސްޓްރީމްކޮށް އަދި އިންޓަނެޓްގެ އެހެނިހެން ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

ގޭމް އޮން އެކްސްޓްރާ ޕެކަކީ ގޭމް ކުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ސްޓްރީމިން އަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕެކެކެވެ. އެގޮތުން، ގޭމްކުޅެ ސްޓްރީމް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ 80 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް މި ޕެކްގައި ހިމެނެއެވެ. މި ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ގޭމިން ޕްލެޓްފޯމްތަކަށެވެ.

80 ޖީބީގެ ގޭމިން އަދި ސްޓްރީމިން ޑޭޓާގެ އިތުރުން 20 ޖީބީގެ ރެގިއުލާ ޑޭޓާ ވެސް މި ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭއިރު، އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ ގުޅުންބަދަހިކޮށް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒް ކޮރުމުގެ އިތުރުން އޮންލައިން އެހެނިހެން ކަންކަމަށް މި ޑޭޓާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

މުޅި މަހަށް ޖުމްލަ 100 ޖީބީ އާއެކު ގޭމްއޮން އެކްސްޓްރާ ޕެކް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޢީދު ބަންދަކީ ފުރިހަމަ ބަންދަކަށް ހެދޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

ގޭމްއޮން އެކްސްޓްރާ ޕެކްhttp://ore.do/gameonxtraއިން އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް