ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 21:09
ޗައިނާ ހެކަރުންގެ ސައިބަރ އެޓޭކްތަކަށް އެމެރިކާއިން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަމުގެ އިންޒާރު
ޗައިނާ ހެކަރުންގެ ސައިބަރ އެޓޭކްތަކަށް އެމެރިކާއިން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަމުގެ އިންޒާރު
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-އެމެރިކާ
"ޗައިނާ ހެކަރުންގެ ސައިބަރ އެޓޭކްތަކަށް އެމެރިކާއިން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ"
 
ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރުމުގެ އުކުޅުތައް އެމެރިކާއިން ދެނެގަންނަން ޖެހޭ
 
މިހަމަލާތަކުން އެމެރިކާއަށް ދިފާއު ނުވެވިއްޖެނަމަ ދުނިޔެއަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެ
 
މިފަދަ ހަމަލާތައް އައުން ހުއްޓުވުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވާނެ

ޗައިނާ ހެކަރުންގެ ސައިބަރ އެޓޭކްތައަށް އެމެރިކާއިން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަމަށް އެގައުމުގެ އޮފިޝަލަކު އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

ވޮޝިންގޓަންގެ އެސްޕެން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ހަފްލާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެން އީސްޓަރލީ ވަނީ އެމެރިކާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޗައިނާއިން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ އެމެރިކާއިން ވިސްނާ ތައްޔާރުވާން ޖެހޭފަދަ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ޗައިނާގެ ހެކަރުންގެ ސައިބަރ އެޓޭކްތަކެއް އައިސްދާނެކަމަށް ތައްޔާރަށް ތިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރުމުގެ އުކުޅުތައް ވެސް އެމެރިކާއިން ދެނެގަންނަން ޖެހޭކަމަށް އީސްޓަރލީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ހަމަލާތަކުން އެމެރިކާއަށް ދިފާއު ނުވެވިއްޖެނަމަ ދުނިޔެއަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިފަދަ ހަމަލާތައް އައުން ހުއްޓުވުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވާނެކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ޖެހިއްޖެ
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ބޯޑަރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މޯދީ
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީގޮތުން ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރ
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމީ ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު
ޑްރޯން ޕައިލެޓެއް ނެތިގެން، ނޫނީ އެމްއާރްއައި މެޝިނަށް ނުވަދެވިގެން އުޅޭކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ!
ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: މިނިސްޓަރު