ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 13:37
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ދިމާލު ކަނޑުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
 
އެ މީހާ ފެނިފައިވަނީ އެޗް 16 އާ ދިމާލުން ކަނޑުމަތިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:56 ހާއިރު

ހުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހީ ދިމާލު ކަނޑުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާ ފެނިފައިވަނީ އެޗް 16 އާ ދިމާލުން ކަނޑުމަތިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:56 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު އޮތީ ގިރުވާނުލީ އަތްކުރު ކަޅުލުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓެއް ލައިގެން ކަމަށާއި ކަޅުކުލައިގެ ބޫޓަކަށް އަރައިގެން ހުރި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެ މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރުވަނީ ގަލޮޅު މޯޗަރީއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އިދާރާއިން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9911099 އަށް ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް