ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:50
ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ އުފުލި މުހައްމަދު މަފާޒު ހުސައިން ސަލީމް
ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ އުފުލި މުހައްމަދު މަފާޒު ހުސައިން ސަލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާރާމާރީ ހިންގުން
ނަދީމްގެ މަރުގެ ދައުވާ އުފުލި މަފާޒް ދޫކޮށްލާފައި ހުއްޓައި މާރާމާރީގެ އިތުރު މައްސަލައެއް
 
ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީގެން ވެސް މަފާޒު ހައްޔަރުކުރި
 
މަފާޒުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ވަނީ ޖަހާފައި
 
ޑައިނަމޯ ކައިރީގައި މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަފާޒު

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ އުފުލި މުހައްމަދު މަފާޒު ހުސައިން ސަލީމް ވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 11:25 ހާއިރު މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ޑައިންމޯ ކައިރީގައި މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ބަޔަކު ފުލުހުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިތުރު ބަޔަކު ވަނީ ފިލާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ގ. ޝާރާޒް އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މުހައްމަދު މަފާޒު ހުސައިން ސަލީމްއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަތެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ.

Advertisement

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތިން ކަތިވަޅިއެއް ފެނިފައިވެއެވެ. ފުލުހުން ގެންދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

ނަދީމް މަރާލި މައްސަލައިގައި، ގ. ޝާރާޒް، މުޙައްމަދު މަފާޒު ޙުސައިން ސަލީމްގެ މައްޗަށް އުފުލީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ގުޅުވާލެވޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެ މައްސަލައިގައި ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށް މަފާޒުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

މަފާޒު ދޫކޮށްލާފައި ހުއްޓައި މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް 23 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
27%
36%
0%
18%
18%
0%
ކޮމެންޓް