ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 16:30
އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުލަކަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
 
މި ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 01 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި
 
ލާމެހި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވޭފައިވޭ

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ''ނެއިބަހުޑް ޕޮލިސިންގ މޮޑެލް – އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް'' މުލަކަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ދިއްގަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މުލަކަތޮޅުގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފްއެވެ.

Advertisement

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ނަޒީރު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު، ލޯކަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑުގެ ހެޑް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ރީޖަން ކޮމާންޑަރ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ރަޝީދު އަދި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބައެއް އޮފިސަރުންން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްގަރު ކައުންސިލު އަދި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ހަނދާނީ ފިލާ، އެ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުއެވެ.

އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިއްގަރުގައި އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ''ލާމެހި'' ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރު އިމްރާނެވެ.

އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މޮޑެލްއަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މާލޭ އޭރިއާގައި އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ޕައިލެޓް ކުރުމަށްފަހު، 2019 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ޕްރައިއޯރިޓީ އެއްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ހިމަނާފައިވާ ސީދާ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މޮޑެލް އެކެވެ.

މި ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2020 އޮކްޓޯބަރ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން، އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް މިހާރު ފަށާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ކ. އަތޮޅު، އއ. އަތޮޅު، އދ. އަތޮޅު، މ. އަތޮޅު، ތ. އަތޮޅު، ގއ. އަތޮޅު، ގދ. އަތޮޅު، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް