ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:26
ޑޯޓްމަންޑުގެ ބެލިންހަމް
ޑޯޓްމަންޑުގެ ބެލިންހަމް
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބެލިންހަމް
 
ބެލިންހަމް ވަނީ މި ސީޒަނުގައި 31 މެޗު ކުޅެ، އަށް ލަނޑު ޖަހާފަ

ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޑޯޓްމަންޑްގެ ޒުވާންތަރި، ބެލިންހަމް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ޑޯޓްމަންޑް އިން މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ތައްޓަށް ވާދަކުރިއިރު އެންމެ މުހިންމު އެއް ދައުރު އަދާކޮށްފައިވަނީ ބެލިންހަމްއެވެ. ނަމަވެސް ބެލިންހަމް ނެތި މެއިންޒް އާ ބައްދަލުކުރި ލީގުގެ ފަހު މެޗުން އެއްވަރުވުމުން ޑޯޓްމަންޑަށް ލީގު ލިބޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ބެލިންހަމް ވަނީ މި ސީޒަނުގައި 31 މެޗު ކުޅެ، އަށް ލަނޑު ޖަހާ، ފަސް ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީވެދީފައެވެ. ބެލިންހަމް ބުނީ، ޑޯޓްމަންޑުގައި އޭނާގެ ޒިންމާތައް އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވާކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ، އެޓޭކުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން ޑިފެންސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި މުޅި ދަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދަން ޖެހޭކަމަށެވެ. ބެލިންހަމް ވަނީ ޑޯޓްމަންޑްއާއި ކޯޗުންނަށް އަދި ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. މިއަދު އައިސް ހުރި ހިސާބަށް އާދެވުނީ އެ ހުރިހާ އެންމެންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ބެލިންހަމް ބުންޏެވެ.

Advertisement

ބާމިންހަމް ސިޓީ އިން ޑޯޓްމަންޑަށް ބެލިންހަމް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު 25 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ޑޯޓްމަންޑަށް 130 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. މި ސީޒަނަށްފަހު 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ބެލިންހަމް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުން ގާތެވެ.

ބެލިންހަމް އިންގްލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީމަށް 24 މެޗު ކުޅެދިންއިރު، އޭނާ އަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ހަމައަށް ޓީމު ގެންދިއުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި މިވަގުތު އިންގްލެންޑް ޓީމުގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުން ބޭރުން ހިމެނިފައިވާ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔަކީވެސް ބެލިންހަމްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް