ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 11:35
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ޖޫޑް ބެލިންހަމް
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ޖޫޑް ބެލިންހަމް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ބެލިންހަމް އަށް ކުޅެވޭނެކަމާމެދު ޝައްކު
ބެލިންހަމް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ވަރަށް ގާތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނޭ

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަނޑައަޅާ މެޗު ބެލިންހަމް އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ކަމަށް ކޯޗު އެޑިން ޓާޒިކް ބުނެފިއެވެ.

ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މެއިންޒް އާ ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ބެލިންހަމްގެ ފަހު މެޗަށްވުން ގާތެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެ މެޗުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައު އޮއުސްބާގު ކައިރިން 3-0 ން މޮޅުވި މެޗުގައި ނުކުޅެވުނެވެ. އެ މޮޅާ އެކު ޑޯޓްމަންޑް ވަނީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ.

ޓާޒިކް ބުނީ ބެލިންހަމްއަށް ތަމްރީނުތައް ވަރުގަދަ ކުރެވިފައިވާއިރު، އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދާއި މާދަމާ ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށާ، ބެލިންހަމް ސްކޮޑުގައި ހިމަނަން ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ފަހު މެޗުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ޑޯޓްމަންޑު އޮތީ ބަޔާން އަށްވުރެ ދެ ޕޮއިންޓު ކުރީގައި، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް