ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:39
ޑުސާން ވްލަހޮވިޗް: އޭނާ ގަތުމަށް ޗެލްސީ އާއި ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވޭ
ޑުސާން ވްލަހޮވިޗް: އޭނާ ގަތުމަށް ޗެލްސީ އާއި ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވޭ
ގޫގުލް
ފުޓްބޯޅަ
ވްލަހޮވިޗް ގަތުމަށް ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އިން ބިޑްކުރަނީ
 
އޭނާގެ އަގު 60 އާއި 70 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް އަރާނެ

ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވަޑް ޑުސާން ވްލަހޮވިޗް ގަތުމަށް ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބިޑްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

އަންނަ ސީޒަނަށް ކޮންމެހެން ވެސް ފޯވަޑަކު ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ މި ދެ ޓީމުން ދަނީ ޔުވެންޓަސް އަށް ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގެ ޖާގަ ނުލިބުމުގެ ބިރު އޮތުމުން އެކަމުގެ އެޑްވާންޓޭޖް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ގޮތުން ޔުނައިޓެޑުން 55 މިލިއަނާއި 60 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގެއް ވްލަހޮވިޗް ގަތުމަށް ހުށަހަޅަން ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމާއި އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީކޭން ވިއްކަން އޭނާގެ ކުލަބުން އެއްބަސްވާނަމަ ޔުނައިޓެޑުން ވްލަހޮވިޗް ގަތުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލާނެ އެވެ.

ޗެލްސީން ވްލަހޮވިޗް ގަތުމަށް 70 މިލިއަން ޔޫރީގެ އަގެއް ހުށަހަޅާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ގަތުމުގެ ރޭހަށް އެސްޓަން ވިލާއިން ވެސް ވަންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ޔުވެންޓަސް އަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ މައްސަލަތަކާއި އަދި އަންނަ ސީޒަނުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާނެތީވެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން އެކުލަބުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް