ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 21:23
ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް
ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވިނީޝިއަސްއަށް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ފުރައްސާރަ ތަހައްމަލެއް ނުކުރާނަން: ޕެރެޒް
 
މި މައްސަލައިގައި ޕެރެޒް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވިނީޝިއަސްއަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދޭ

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާމެދު ނަސްލީގޮތުން ތާފާތުކޮށް ފުރައްސާރަކުރުން ތަހައްމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރެޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބާސްކެޓު ޓީމުގެ ހަފްލާއެއްގައި ބައިވެރިވެ ޕެރެޒް ވަނީ ވިނީޝިއަސްއަށް ކުރި ފުރައްސާރައާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. ޕެރެޒް ވިދާޅުވީ އެއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަމާ، މިއީ އެކަންތައް ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫންކަމަށެވެ. ޕެރެޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ފުޓުބޯޅައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕެރެޒް ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ވިނީޝިއަސް އާ ބައްދަލުވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ސްޕެނިޝް ފުޓުބޯޅައިންވެސް ވަނީ މި މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް، ވެލެންސިއާ އާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. އަދި އަނގާރަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ ފުލުހުން ވަނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި ހަތް ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ވެލެންސިއާގެ މެސްޓަލާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވިނިޝިއަސް ޖޫނިއާ އަށް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނު ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެއިންގެ ޕީޖީންނަށް ނަފްރަތުގެ ކުށުގެ ޝަކުވާ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް