ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 17:48
ހިޓާޗީން ފެބްރުއަރީގައި ނެރުނު ދޮންނަ މެޝިންތައް
ހިޓާޗީން ފެބްރުއަރީގައި ނެރުނު ދޮންނަ މެޝިންތައް
އެސްޓީއޯ
"ދޮވުނީ ހިކުނީ"ގެ ޕްރޮމޯޝަން
ހިޓާޗީން ފެބްރުއަރީގައި ނެރުނު ދޮންނަ މެޝިންތައް އެސްޓީއޯއިން މިހާރު ލިބޭނެ
 
މެޝިންއާއި އެކު ހިލޭ މައިކްރޯވޭވް އަވަންއެއް ލިބޭނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ 22 މޭ އިން ފެށިގެން 22 ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް

ހިޓާޗީން ފެބްރުއަރީމަހު ލޯންޗުކުރި ދޮންނަ މެޝިން އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށްނެރެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

"ދޮވުނީ ހިކުނީ" ގެ ނަމުގައި، މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ 22 މޭ އިން ފެށިގެން 22 ޖޫން ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މެޝިންއާއި އެކު ހިލޭ މައިކްރޯވޭވް އަވަންއެއް ލިބޭއިރު އެސްޓީއޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް އަދި އެހެން ސްކީމްތަކަށް ނަގާ މީހުންނަށް ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އަވަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު، އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިނުގެ އާ ހަތަރު މޮޑަލްއެއްގެ މެޝިން، މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ވިއްކާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭ މި މޮޑެލްތަކުގެ މެޝިންގައި ހިމެނެނީ ދޮވުމުގެ ގާބިލްކަން 8 ކިލޯއިން ފެށިގެން 10.5 ކިލޯއާ ހަމައަށް އަދި ހިއްކުމުގެ ގާބިލްކަން 5 ކިލޯއިން ފެށިގެން 7 ކިލޯއާ ހަމައަށް ހުންނަ މެޝިން ތަކެކެވެ. އިތުރަށް ހިއްކަން ނުޖެހި މެޝެނުން ކަބަޑަށްލެވޭވަރަށް ހިއްކާލެވޭ، މި މެޝިންތަކަކީ ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފުލްޑްރައި މެޝިންތަކާ ބަލާއިރު އަގުގޮތުން ވެސް ހެޔޮ މެޝިންތަކެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ގެރެންޓީއާއެކު ވިއްކާ މި މެޝިންތަކުގައި ހަކަތަރި ލޭބަލް ޖެހުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެސްޓީއޯއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަކަތަރި ލޭބަލް ޖެހި އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށި ކުންފުންޏެވެ. އެގޮތުން ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ އޭސީތަކުގައި ވަނީ ހަކަތަރި ލޭބަލް ޖަހައިގެން ވިއްކަން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް