ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:00
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމަށް ލިބެނީ 85 މިލިއަން، ހަރަދުވާނީ 83 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ފައިދާވާ ދެ މިލިއަން އެފްއޭއެމުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ހޭދަކޮށްފާނެ

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

Advertisement

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރަނީ 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން 83 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިހެންވެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއް ފައިދާވާނެ ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. އެކަމަކު މި ފައިސާ ވެސް އެފްއޭއެމުގެ ހަރަދުތައް ހަލާސް ކުރުމަށް ހަރަދުކުރަން ޖެހިދާނެ
ބައްސާމް

އަބަދުވެސް ދަރަނި ބޮޑު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެފްއޭއެމުގެ މިހާރު ދަރަންޏަކީ ކިހާވަރެއްކަން ބުނެފައިނުވެ އެވެ.

ޖުމުލަ 13 ކުލަބު ހާޒިރުވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ބަންދުގައި ހޭދަވި ދެ އަހަރަށް ފަހު މާލީ ގޮތުން އެފްއޭއެމަށް އަދިވެސް ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އަމިއްލަ ގައުމުން ސްޕޮންސަރުން ހޯދުމަށް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް މިހާރު އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް