ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 20:45
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަރަންޓު ކެނޑުން
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
 
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
މައުލޫމާތުލިބޭގޮތުގައި އައިޖީއެމްއެޗުންވެސް ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ދެނެގަނެ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުންނެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުންވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާއިރު، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރު ހުރީ ހަލާކުވެފައިކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް