ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 12:47
އެމްޓީސީސީގެ ވެލްޑަރެއް
އެމްޓީސީސީގެ ވެލްޑަރެއް
އެމްޓީސީސީ
ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމް
އެމްޓީސީސީން ވެލްޑަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް 3 އަތޮޅެއްގައި އޯޕަންޑޭ ބާއްވަނީ
 
މިއީ "ހުނަވަރު" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް
 
މި ސެޝަންތައް ކުރިއަށްދާނީ ލާމު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި
 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 15 ވެލްޑަރުން ތަމްރީން ކުރާނެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިިން ހިންގަމުން އަންނަ "ހުނަވަރު" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވެލްޑަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ތިން އަތޮޅެއްގައި އޯޕަންޑޭ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 18އިން 27 އަށް ބާއްވާ މި ސެޝަންތައް ކުރިއަށްދާނީ ލާމު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތަމްރީން ކުރާ ބައިވެރިން ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި އޯޕަންޑޭތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވެލްޑަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަކީ އެމްޓީސީސީގެ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޑޮކިންގ ޑިވިޝަނަށް ބޭނުންވާ ވެލްޑަރުން ހޯދަން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 15 ވެލްޑަރުން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޑޮކިންގ ޑިވިޝަނުގެ މަސައްކަތަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެ، ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިން އެފަދަ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުކޮށް ފަންނީ މަސައްކަތުގައި ބިދޭސީންނަށް އޮތް ބަރޯސާވުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ ވެލްޑަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުވެ، ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބޮޑަށް އަހައްމިޔަތުކަން ދޭނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެލްޑިންގެ ފަންނު ތަރައްގީކުރުމަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމާއި ބަނުމުގައި ކުރާ ވެލްޑިންގ މަސައްކަތުގެ ހުނަރުތައް ބައިވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ޖިންސުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، ކަނޑުމައްޗަށް ފަރިތަ، 25 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތްތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވޭ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 5000 ރުފިޔާގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އެލަވެންސާއި 3000 ރުފިޔާގެ އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވެންސެއް ދޭނެއެވެ. މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ ތިލަފުށީގައި ހުންނަ އެމްޓީސީސީ ބޯޓުޔާޑުގައެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް 2022 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ހުނަވަރު ލައިސެންސިންގ އަދި ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 122 ފަރާތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 13 އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ މިފަދަ ފުރުސަތުތައް ދިވެހިންނަށް ފަހިކޮށްދީ، ވީހާވެސް ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ނެރުމެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ބޭނުންވާ ފަންނާއި ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމަކީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން އެ ފުރުސަތުތައް ދިވެހި މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޮޑު ހިލައިގެ ފަސްވަނަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
އަވަސް އަރުވާލައިގެން އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ބޮންޑު ވިއްކަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ގައި ލިޔެފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި
ނޫމަރާ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ
ރައީސް ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް: އާޒިމް
އާރުޓީއެލް ޒޯން 1ގެ ސާވޭ: ރައްޔިތުން އަތުން އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ!
އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
"އިންޖީނު ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮމޯޝަން" ތަޢާރަފުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި