ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 19:46
ވެނިޒުއޭލާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއަށް ސަތޭކަ ދުވަސް ފުރުނީ އާދިއްތަ ދުވަހަށް
ވެނިޒުއޭލާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއަށް ސަތޭކަ ދުވަސް ފުރުނީ އާދިއްތަ ދުވަހަށް
ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް
ވެނިޒުއޭލާގެ މުޒާހަރާ
ވެނިޒުއޭލާގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއަށް 100 ދުވަސް!
 
އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލުން ގެއަށް ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި

ވެނިޒުއޭލާގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއަށް، އާދިއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް، 100 ދުވަސް ފުރިހަމަވެއްޖެއެވެ.

މުޒާހަރާތަކަށް 99 ދުވަސް ފުރިހަމަވި ހުކުރު ދުވަހު ވެނިޒުއޭލާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ލީޑަރު ލިއޮޕޯލްޑޯ ލޯޕޭޒް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލޯޕޭޒް ވިދާޅުވީ، މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ވެނިޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު މައި ލީޑަރު ލޯޕޭޒް ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވަނީ

ލޯޕޭޒް ގޭ ބަންދަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުން ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ވާހަކަތައް ފެށިދާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދުށް ނަމަވެސް، ޖަލުން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމާއެކު އޭނާގެ ފަރާތްޕުޅުން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އޭނާ ވެނިޒުއޭލާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި، ވެނިޒުއޭލާގެ މިނިވަންކަން ޔަގީން ކުރެއްވެންދެން އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ވެނިޒުއޭލާގެ ރައީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ގައުމަށް ސުލްހަ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުމުރުފުޅުން 46 އަހަރުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލޯޕޭޒް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރީ 3 އަހަރާ ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ. ލޯޕޭޒްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލުން މިނިވަން ކުރީ ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުންނާއި ވެނިޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ކުރަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓުމެއް ނެތި ވެނިޒުއޭލާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގައި މިހާތަނަށް މަދުވެގެން 91 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

ލޯޕޭޒް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ، އެކަން ހަމަޖެހުނީ ކޯޓުން ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެ ގޮތައް އަމުރު ކުރީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ސިއްހީ ސަބަބުތަކައްޓަކައި އިންސާނިއްޔަވަންތަ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރި އިރު މިހާރުވެސް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ޖަލުގައި އެބަ ތިއްބެވެ.

ލޯޕޭޒް ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިފަދަ އެތައް ފިޔަވަޅެއް އަދި އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ވެނިޒުއޭލާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ ލޯޕޭޒް ކަމަށެވެ. އެ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހުން ނަގާލި ކަމުގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށްކޮށް 14 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރިއެވެ. ލޯޕޭޒްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ އެ ޝަރީއަތަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކުރެވުނު ޝަރީއަތެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެއްކަކީ އޮޅުވާލައިގެން ހުށަހެޅި ހެކިތަކެއް ކަމަށެވެ.

ލޯޕޭޒްގެ ހުކުމާއެކު ވެނިޒުއޭލާއަށް ވަނީ އިތުރު ހަމަ ނުޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

މި ދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަދުވަހު ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު ހަތިޔާރާއެކު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކުރާ ގެއަށް ވަދެ، ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ހަމަލާދީ ފަސް މެމްބަރަކު ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ.

މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ވެނިޒުއޭލާގެ ރައީސް މަދޫރޯ ވަނީ އެ އަމަލު ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް