ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ވިޔަފާރި - މިފްކޯ

މިފްކޯއަށް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

  • މިބަދަލު ގެނައީ ބާޒާރަށް އައި ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 16:53 2,025

މާލޭގެ މަސްވާރުކޭޓް ސަރަހައްދު - ޓްވިޓަރ

މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަ އަގު ކިލޯއަކުން އެއް ރުފިޔާ މިފްކޯއިން ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

 

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެސްޓީއޯގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

 

އެގޮތުން މިއީ ދުނިޔޭގެ މަސްގަންނަ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

މިފްކޯ އިން މިހާރު މަސް ގަންނަނީ ފިނިކުރި ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް 19ރ. އަށް އަދި ފިނި ނުކުރާ މަސް ކިލޯއެއް 17ރ. އަށެވެ.

 

އެސްޓިއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވި، މާދަމާއިން ފެށިގެން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަންނަ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ބޭރު ދުނިޔޭގެ މާކެޓްތަކުން މިހާރު މަހަށް ލިބޭ އަގުތައް ރަނގަޅުވަމުން ދާތީ ކަމަށާއި މިބަދަލު ގެންނަން ނިންމީ މިއަދު ބޭއްވި ބޯޑު މީޓިންއަކުން ކަމަށެވެ.

 

ޝަހީދު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ އަބަދުގެވެސް ވިސްނުމަކީ މިގޮތަށް ލިބޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް މަސްވެރިންނާއި ހިއްސާކުރުން ކަމަށާއި މިވޭދުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މިފްކޯ އިން ވާނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް މަސްވެރިންނަށް ދޭ އަގުތަކަށް ގެނެސްފައި ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން ވޭތުވެ ދިޔަ މަސްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ މާކެޓްތައް އުފުލި، އަގު ވަކިވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށެވެ.

 

އަދި މަސްވެރިންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި މިފްކޯ އާއި ގުޅިގެން  ޕްރޮޖްކްޓްތަކެއް ރޭވި އެއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާވެސް ހުރީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ޝަހީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރުޝްދާ ރަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް