ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 14:30
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގަމުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގަމުން
އަލްޖަޒީރާ
ޖީ20 ސަމިޓް
ޖަރުމަނުގެ ހެމްބާގްގައި ޖީ20 ސަމިޓް ނިމުނަސް މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި
 
މިއަހަރުގެ ޖީ20 ސަމިޓް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމިފައި

މިއަހަރުގެ ޖީ20 ސަމިޓް ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމިފައި ވާއިރު، ސަމިޓާ ގުޅިގެން ފެށުނު މުޒާހަރާތައް އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޖީ20 ސަމިޓް ގެ ނިންމުން ބޭއްވި ޝެންޒެން ޑިސްޓްރިކްޓް މުޒާހިރީން އެއްވެ މުޒާހަރާ ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ވެހިކަލްތަކުގައި ރޯކޮށް އަދި ފުޅި ފަދަ ތަކެތިން ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދެމުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖައްސައި އަދި މުޒާހިރީން ކޮންޓްރޯލް ކުުރުމަށްޓަކައި ޓިއާ ގޭހާއި އަދި ވޯޓާ ކެނަން، ފުލުހުން ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް 213 އެއްހާ ފުލުހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ޒަޚަމްވެފައިވާ އިރު 143 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދެވިފައެވެ. މުޒާހަރާތަކުގައި ޒަޚަމްވެފައިވާ މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދެއް ނޭނގެއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވެސް 12000 މީހުން ބައިވެރިވެގެން ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ވަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގާފައެވެ.

ޖީ20 އަކީ 19 ގައުމަކާއި އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ގްރޫޕެކެވެ. ޖީ20 ގެ ގައުމުތަކުން އަހަރަކު އެއް ފަަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބައްދަލު ކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖީ20 ސަމިޓް އޮތީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހަށެވެ.

އިގްތިސާދީ އަދި މާލީ މައްސަލަތަކަށް ސަމިޓުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލެވުނަސް އެހެނިހެން ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކަމަށްވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ލޭބާ ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ކައުންޓާޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ސަމިޓުގައި އަލިއަޅުވާލައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް