ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 22:33
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މިހާރު ދަނީ ވިއްސާރަކުރަމުން
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މިހާރު ދަނީ ވިއްސާރަކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރުން
މޫސުން ގޯސްވެ، ދެ ސަރަހައްދަކަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި
 
ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅަށް
 
ފުވައްމުލަށް ސިޓީން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށްވެސް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައިވޭ
 
ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ، ދެ ސަރަހައްދަކަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅަށް، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 21:30ން 1:30ށެވެ. އަދި ފުވައްމުލަށް ސިޓީން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 19:30ން 23:00ށެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރައި، އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

Advertisement

ހުޅަނގު މޫސުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެފައިވާއިރު، މި ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްް އުފެދިފައެވެ. ރާއްޖެއަށް ސީދާ އޭގެ އަސަރު ނުކުރިޔަސް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު އިތުރަށް ގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ބައެއް ރަށްރަށަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާ 25 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހި، ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލު ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް، ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް