ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:33
ލަންކާގެ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ލަންކާގެ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ސްރީލަންކާގެ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް ދީނީގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އިސްލާމްދީނަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
ދީނީ ކަންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އާދަމް މަޒްރަވީ ޖައުފަރު ޞާދިޤު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ލަންކާގެ ސަފީރު ވަނީ އިސްލާމްދީނާ ގުޅޭ ސައްޙަ މައުލޫމާތު އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އެޤައުމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދީނީ ކަންކަމުގައި އެ ޤައުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ވެސް އެ ޤައުމުގެ ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް ދީނީގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އިސްލާމްދީނަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަންކަމާމެދު ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސަފީރު އެދިވަޑައިގެންނެވި ފަދައިން، މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީން ފެތުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް