ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 10:52
ޖަޕާނުގެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި މަސްވެރިން
ޖަޕާނުގެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި މަސްވެރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް
 
ޖަޕާނުގެ މަސްވެރިން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ
 
މި ދަތުރުގައި ހަ މަސްވެރިން ބައިވެރިވޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ދައިރާއިން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް ފުރައިފިއެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) ގުޅިގެން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ "ދަ ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރދަ ޕްރޮމޯޝަން އޮފް ދަ ބްރލޫ އިކޮނޮމީ އިން ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ" ގެ ދަށުން ކުރާ ދަތުރެކެވެ. މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މަސްވެރިން ޖަޕާނަށް ފުރާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދިވެހި މަސްވެރިން ދޮށީގައި އަދި އަތުނަނުގައި ކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަނޑުމުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، އެންވެރިކަމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށާއި އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށީ 2022 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ޖަޕާނުގެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި މަސްވެރިން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި އެން މަރުވާ ނިސްބަތް މަދު ކުރުމަށް އެންވަތުގެ ފަރުމާއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދިި އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ބޮޑުކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކޮށް، ކަންނެލި ރިޖެކްޓްވާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ޖަޕާނުގެ މަސްވެރިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ އުކުލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހިންގާ މަސައްކތުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެނި، އެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އުޅަނދަކަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޖަޕާނަށް ދަތުރު ކުރާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ޖަޕާނުގެ މަސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތުގެ އަޖުމަބަލައި އެކަމާ ގުޅޭ ތަމްރީން ދޭނެއެވެ. އެގޮތުން ޖަޕާނު މަސްވެރިން ދޯނީގައި އެން ގެންގުޅޭ ގޮތާއި ބޮޑު ކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ދަމަހައްޓާ އުކުޅުތަކާއި، މަސް ވިއްކުމުގައި އެ ޤައުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތްތައް ބަލައި އެ ޤައުމުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ކުރާ މި ދަތުރަކީ 20 ދުވަހުގެ ދަތުރެކެވެ. މި ދަތުރުގައި ގދ. މަޑަވެލި، "ކަމަނަ ދޯނި"، އދ. މަހިބަދޫ އަސުރުމާ 2، އަސުރުމާ 3، އަދި އަސަރީ ދޯންނާއި ޒޫމް ފިޝާ، ބ، ތުޅާދޫ ހައިޝަމް ދޯނީގެ ފަރާތުން ހަ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ރުއް އާލާ ކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރުއް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި