ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 19:50
އެމްޕްލޯޔަރސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
އެމްޕްލޯޔަރސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ފޭސްބުކް
އެމްޕްލޯޔާސް ފެޑެރޭޝަން
އެމްޕްލޯޔަރސް ފެޑެރޭޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
 
އެންއެފްއެމްއިން ދަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރަމުން
 
ރެޒިލިއަންޓް، ރެސްޕޮންސިވް އެންޑް އެފެކްޓިވް ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޯޔަރސް ވޯކްޝޮޕްގައި 35 ކުންފުނިން ބައިވެރިވި

ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޯޔަރސް (އެންއެފްއެމްއީ)ން އިސްނަގައިގެން، އެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ހަފުތާގެ ހޯމަ އަދި އަންގާރާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕުގައި، ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ 35 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕުގައި މައުލޫމާތުދެއްވާފައިވަނީ އިޓަލީގެ ޓިއުރިންގައި ހުންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ)ގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ އެމްޕްލޯޔަރސް އެކްޓިވިޓީސް ޕްރޮގުރާމުގެ މެނޭޖަރުކަން ކުރައްވާ، ހޯގޭ އިލިންވޯތެވެ.

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި، ގަވަނެންސްއާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާއި، އެމްޕްލޯޔަރސް ފެޑެރޭޝަންގައި ބައިވެރިވާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

އެންއެފްއެމްއިން ދަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި ފެޑެރޭޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ ތަފާތު އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކުން މެންބަރުން ބައިވެރިވާ ފެޑެރޭޝަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް