ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:58
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް ރިޕޯޓު
މިއަހަރު ފަތުރުވެރިކަން 7.1 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ
މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް 12.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުން އަންނާނެ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައި

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 7.1 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖެއަށް ވަނީ 1.68 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރު މިންވަރެކެވެ.

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު، މިއަހަރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 7.1 އިންސައްތަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 7.1 އިންސައްތައިން ކުރިއަރައި 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސިނާއަތްތައް ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް، ރިއަލް އެސްޓޭޓް، ޓްރާންސްޕޯޓް، އަދި ވިޔަފާރި ފަދަ ދާއިރާތައް ކުރިއަރައިދިއުމަކީ 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އިގްތިސާދަށް 12.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުން ގެނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީޑިއަމް ޓާމުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު 6 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ޕޮވަރޓީ ރޭޓް 2.1 އިންސައްތައަށް ދަށްވާނެ ކަމަށް ވޯލްދް ބޭނުން އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަސް ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ދަށްވިނަމަވެސް ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިގްތިސާދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާތުކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް