ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 10:52
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ ކުރެހުމުގެ މުބާރަތް
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައި އެސްޓީއޯގެ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ކުޑަކުދިންނަށް
 
ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ދިނުމަށްވަނީ ނިންމާފައި
 
މުބާރާތާ ގުޅޭ އުސޫލު އެސްޓީއޯ ޑޮޓް އެމްވީގައި ވަނީ ޝާއިއުކުރެވިފައި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރު ފުރާއަކުންވެސް އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ދިނުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އުމުރުފުރާ ތަކަކީ، ހަ އަހަރުން ދަށް، 7 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދު އަދި 12 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއެވެ.

ކުރެހުން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 10 މެއި 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހެވެ.

މި މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތައް ފޮނުވާނީ[email protected]އަށެވެ. މުބާރާތާ ގުޅޭ އުސޫލު އެސްޓީއޯ ޑޮޓް އެމްވީގައި ވަނީ ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް