ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 00:26
ޕްރޯ ލައިސެންސް ހާސިލްކުރި ތިން ކޯޗުން އެފްއޭގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދި ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީއާއެކު
ޕްރޯ ލައިސެންސް ހާސިލްކުރި ތިން ކޯޗުން އެފްއޭގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދި ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީއާއެކު
ފުޓްބޯޅަ
ސުޒޭނާއި އިންމަ އަދި ނިޒާމް ޕްރޯ ލައިސަންސް ހާސިލްކޮށްފި
 
މި ތިން ކޯޗުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނީ މިރޭ ބޭއްވި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ ކަމަށްވާ ޕްރޯ ލައިސަންސް ރާއްޖޭގެ ތިން ކޯޗު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލްކޮށްފި އެވެ.

މި ތިން ކޯޗުންނަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އާއި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)ގެ ކޯޗު އިސްމާއީލް މަހުފޫޒް (އިންމަ) އާއި ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އެވެ. މި ތިން ކޯޗުން ވެސް ކޯސް ހެދީ ބަނގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ކޯހެއްގަ އެވެ.

މި ތިން ކޯޗުންނަށް ޕްރޯ ލައިސަންސް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިރޭ ކުޅުނު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލެވެ.

މި ތިން ކޯޗުން ވެސް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެފްއޭއެމުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތުތަކެއްގައި އެފްއޭއެމުގެ މާލީ އެހީ ލިބިގެންނެވެ.

މި ތިން ކޯޗުންނާއި ރާއްޖޭގައި މިހާރުތިބި ޕްރޯ ލައިސަންސް ކޯޗުންގެ އަދަދު ވަނީ ފަހަކަށް އަރައިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ޕްރޯ ލައިސަންސް ހާސިލްކުރީ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އާއި މުހައްމަދު ޝާޒްލީ އެވެ. މި ދެ ކޯޗުން ވެސް މިފުރުސަތު ފަހުކޮށްދިނީ އެފްއޭއެމުންނެވެ.

އެފްއޭއެެމުގެ ރައީސް ކަމާ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ހަވާލުވި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ކޯޗުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ވަނީ ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފަ އެވެ. މި ގޮތުން ސީ ލައިސަންސް އަދި ބީ ލައިސްންސްގެ އިތުރުން އޭލައިސަސްގެ ގިނަ ކޯޗިން ކޯސްތަކެއް ވަނީ ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙަފްޞީ ޢަބްދުالله
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް