ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 10:45
ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ރައީސް ޕޫޓީން ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ރައީސް ޕޫޓީން ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދި ގާޑިއަން
ސީރިޔާ މައްސަލަ
ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސުން ސީރިޔާގެ ދެކުނުހުޅަނގުގައި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ދެގައުމުގެ ވެރިން މި ގޮތަށް އެއްބަސްވީ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ޖީ20 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި

ސީރިޔާގެ ދެކުނުހުޅަނގުގައި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ޑީލަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕޫޓިން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.  

ދެގައުމުގެ ވެރިން މި ގޮތަށް އެއްބަސްވީ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ޖީ20 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ކުރެއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމެއްގައި ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ދެގައުމުގެ ވެރިން، ވި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ޖީއެމްޓީ ގަނޑިން އާދީއްތަ ދުވަހު 9:00 ގައެވެ. އެއީ ސީރިޔާ ގަނޑިން މެންދުރު 12:00 އެވެ.

ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަަރްގޭ ލަވްރޯވް އާއި ހަވާލާދީ މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން، އެމެރިކާ އިން ވަނީ ސީރިޔާގެ ދެކުނުހުޅަނގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ގްރޫޕްތަކެއް ހަަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ރަޝިޔާގެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލާސަން ވިދާޅުވީ ދެގައުމުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޖޯޑަން ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ސީރިޔާގައި ހަަމަލާތައް ބަދަލު ކުރަން ވި އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ފެއިލްވެފައި ނޫނީ ހަމަނުުޖެހުމުން ހުއްޓިފައި މާ ގިނަ ދުވަހަކު ނެތެވެ.

ސީރިޔާ ހަނގުރާމާއިގައި މިހާތަނަށް ބައިމިލިއަނެއްހާ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި މިލިއަނުން މީހުން ވަނީ ގެދޮރުދޫކޮށްދާން ޖެހިފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް