ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 13:21
ޑޮލަރު
ޑޮލަރު
ޕޮލިސް
ފޭކް ޑޮލަރު ވިއްކުން
ފޭކް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް އިސްތިހާރު ކުރާތީ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ފޭކް ޑޮލަރު ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ދަނީ އިޝްތިހާރު ކުރަމުން

ފޭކް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް އިސްތިހާރު ކުރާ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް، މުޙައްމަދު ނާސިހު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ އަސްލާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ޑޮލަރުތަކެއް ވިއްކުމަށް އިސްތިހާރު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް އެމްއެމްއޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތިހާރު ކުރަނީ އަސްލާއެއްގޮތަށް ހުރި ޑޮލަރު ނުވަތަ "ސުޕަރ ޑޮލަރު" ވިއްކާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި ޑޮލަރަކީ އަސްލު ޑޮލަރާ އެއް ސެކިއުރިޓީ ފީޗާތަކެއް އެކުލެވޭ ޑޮލަރުތަކެއް ކަަމަށާއި ހަމަލޮލަށް އަދި މެޝިނަކުން ވެސް ދެ ނޫޓުގެ ތަފާތު ހޯދަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ފޭކު ނޫޓުތަކަކީ އުތުރު ކޮރެއާގައި އުފައްދާފައިވާ ނޫޓުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ނޫޓުތައް އޭޓީއެމްތަކަށް ވެސް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްތިހާރުތަކުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަން ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެއީ ކޮންބައެއްކަން އެނގެން ބޭނުން ނުވާ ކަން ވެސް އެ ޕޯސްޓުތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިހުރެއެވެ.

ސުޕަރ ޑޮލަރަކީ އެމެރިކާގެ 100 ޑޮލަރުގެ ނޫޓުތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނޫޓުތަކެކެވެ. މި ނޫޓުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ނޫޓުތަކަކީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅު ޤައުމަކުން ނުވަތަ ޖަމާއަތަކުން އުފައްދާ ނޫޓުތަކެއް ކަމަށް އެ ޤައުމުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އެ ޤައުމުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި 1980ގެ ފަހުކޮޅުން ފެށީގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި މި ފޭކު ނޫޓުތައް ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފޭކް ޑޮލަރުގެ މަދު ކޭސްތަކެއް ފެންމަތިވި ނަމަވެސް މިއީ މިހާ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފޭކް ޑޮލަރު ވިއްކަން ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް