ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 22:20
ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން "ވިކްޓްރީ ލެޕް" ގެތެރެއިން
ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން "ވިކްޓްރީ ލެޕް" ގެތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއުއިން ފާސްވާ މީހުންނަށް ދެވޭ ފިޒިކަލް އަދި އެޕްޓިޓިއުޓް ޓެސްޓުން އެމީހަކު ހޯދާ ނަތީޖާއަށް ބަލާނެ
 
11 މެއިގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި 25 އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވާންޖެހޭ

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވަޒީފަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދަށްވެގެން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ވޮކޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުމާއި، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި 25 އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭފަދަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްކޮޅުގައި އަންހެނެއް ނަމަ 5 ފޫޓު 3 އިންޗި ހުންނަން ޖެހޭއިރު ފިރިހެނެއް ނަމަ 5 ފޫޓު 5 އިންޗި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއިރު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ވެސް އެމީހަކު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

Advertisement

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުތަކަށާއި، އަދި ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއުއިން ފާސްވާ މީހުންނަށް ދެވޭ ފިޒިކަލް އަދި އެޕްޓިޓިއުޓް ޓެސްޓުން އެމީހަކު ހޯދާ ނަތީޖާއަށް ވެސް ބަލާނެއެވެ.

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ވެބްސައިޓް ދި އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19 އޭޕްރީލް 2023ން ފެށިގެން 11 މެއި 2023ގެ ނިޔަލަށެވެ. އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހަޅާނަމަ [email protected] އަށެވެ. އަދި އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހަޅާ މީހުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނުތޯ ބެއްލުމަށް 7522601 މެސެޖްކުރުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް