ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 05:55
ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން ތަކެއް
ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން ތަކެއް
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ 12 ދުވަހު 68،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން!
 
އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5،810 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރޭ
 
ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެވްރެޖުކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި އަށް ދުވަސް ހޭދަ ކުރޭ
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ފެބްރުއަރީ މަހު

މި ހިނގާ އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 12 ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 68،677 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 10 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 12 ދުވަހު ރާއްޖެ އައީ 62،354 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 592،605 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 20 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ 493،878 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. އެއީ 177،915 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެވްރެޖުކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި އަށް ދުވަސް ހޭދަ ކުރެއެވެ. އަދި އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5،810 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. މިއަހަރު ފެށުނު ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އުޅެނީ ވެސް އެޤައުމެވެ. އެ ޤައުމުން ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް 71،989 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 12.1 އިންސައްތައެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ލިސްޓުގައި ރަޝިއާގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ، އިންޑިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، އިޓަލީ، ޖަރުމަން ވިލާތް، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ޗައިނާ، ސްވިޒަލެންޑް އަދި ދެކުނު ކޮރެއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް