ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:01
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުތައް
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުތައް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ދިޔަވަރު ބެލުން
ކޮންމެ ރަށެއްގެ ދިޔަވަރު ވަކިން ބެލޭ ވެބްސައިޓެއް!
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ނަޝްވާން މަތީން އުފައްދާފައިވާ ވެބްސައިޓެއް

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ދިޔަވަރު ވަކި ވަކިން ބަލާލެވޭގޮތަށް ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓައިޑްސްގެ ނަމުގައި މި ވެބްސައިޓް އުފެއްދީ މޯލްޑިވްސް ސްޕޭސް ރިސަރޗް އޯގަނައިޒޭޝަނާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ނަޝްވާން މަތީނެވެ.

މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮންމެ ރަށެއްގެ ދިޔަވަރު ހުރި މިންވަރު ބަލާލެވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް ހުރި ވަގުތުތަކުގައި ދިޔަވަރު ހުންނާނެ މިންވަރު ލަފާކުރެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިޔަވަރު ހުރި ގޮތް ބެލުމަށް އިތުރު ފަސޭހައަކަށްވާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޝްވާން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
40%
0%
20%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް