ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:12
މުޙައްމަދު ނިޒާމް
މުޙައްމަދު ނިޒާމް
މިހާރު
ފުޓްބޯޅަ
ނިޒާމްބެއާ ހުރެ ބައްސާމަށް މާބޮޑު ފަސޭހައެއް ވާން ފަށައިފި
 
ނިޒާމް އަންހެން ޓީމު ތަރައްގީކުރުމާމެދު ރަނގަޅު ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅޭ: ބައްސާމް

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އާއްމުކޮށް ކިޔައި އުޅޭގޮތުންނަމަ ނިޒާމްބެ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ މިހެންނެވެ. "އަޅުގަނޑަށް އަންހެން ޓީމުގެ ކަންކަމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނޫޅެވޭ. އެކަމަކު ނިޒާމްބެ އައުމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ފަސޭހަވެއްޖެ،" ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކ. ގުރައިދު އާއި ވިޔަންސާ އަދި ޓީސީ އަށް ވެސް ކޯޗުކޮށްދިން ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ނިޒާމް އަންހެން ޓީމު ތަރައްގީކުރުމާމެދު ރަނގަޅު ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ނިޒާމްގެ ޕްލޭންތައް ރަނގަޅު. ނިޒާމްގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި. އަންހެން ޓީމާ ނިޒާމް ހަވާލުވުމުން އަޅުގަނޑު އެކަމާ މާބޮޑަށް ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭ. ޔަގީންކަން އޮވޭ ނިޒާމް ހުރުމުން ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާނެކަން،"
ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓީސީ އަށް ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގާއި ބަނގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ޝައިހް ކަމާލް އިންވިޓޭޝަނަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ނިޒާމަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކަނާތު ބެކެކެވެ. ލެގޫންސާއި ވެލެންސިއާ އާއި ޔޫތާއި އައިއެފްސީގައި ކުޅުމަށްފަހު އެ ބޫޓު ބާލައި، އޭނާ ކޯޗެއްގެ ބޫޓަށް އެރީ 2002ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ކުޅުމުގެ ހުނަރު ފެނިގެންދަނީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާ ވެޓަރަންސް މުބާރާތްތަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭއެމުން ހޮވި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ވިދިވިދިގެން ދެ ފަހަރު ހޯދި ކޯޗު ހުރީ މިފަހަރު މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ދަނޑުން ބޭރުގަ އެވެ.

ނިޒާމްބެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހުގައި - FAM

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އަންހެން ޓީމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް އެފްއޭއެމުގެ އެކްސްކޯއިން ހާއްސަ މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"ކޮވިޑަށްފަހު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އޮތީ ވަޅުޖެހިފައި. މިހާރު އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުރިހާ އިހްތިޔާރަކާއެކު މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާނެ (އެފްއޭއެމުގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އާމިނަތު ޝާނީ). ދެން ނިޒާމްބެ ހުރީމަ މި ބަލަނީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދާނެ ކަމަށް،"
ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމު އެންމެ ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދީ ކޮވިޑްގެ ކުރިން 2020ގަ އެވެ. އެއީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019 އިން ލޯ މެޑަލް އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގައި އޮތް އިންޓަނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ މަގާމުވެސް ހޯދުމެވެ. ނަމަވެސް މި މަހު އޮތް އޮލިމްޕިކް ކޮލިފައިންގައި އަންހެން ޓީމު ބައިވެރިނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
14%
14%
14%
43%
14%
0%
ކޮމެންޓް