ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 20:51
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
އޮފީސް މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގަތައް ޔަގީންވެއްޖެ
ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗު އާދިއްތަ ދުވަހު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމްތައް ޔަގީންވެއްޖެއެވެ.

ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމެވެ. ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ މީރާއެވެ. ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިގެން ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ޕޮލިސް ކްލަބެވެ. ތިން ގްރޫޕުން ދެވަނަ ހޯދި ތިން ޓީމްގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ސެމީފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދީ ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބެވެ. ކަސްޓަމްސްއަކީ މީރާ ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމެވެ.

ސެމީފައިނަލްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމް ވާދަކުރާނީ ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއެވެ. މީރާ ވާދަކުރާނީ ޕޮލިސް ކްލަބާއެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބް ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހު މެޗުގައި 46 ލަނޑުން އިމިގްރޭޝަން ބަލިކޮށްފައެވެ. ކަސްޓަމްސް ވަނީ ފަހު މެޗުގައި ހަ ވިކެޓުން ޓީމް ޚާރިޖީ ކްލަބް ބަލިކޮށްފައެވެ. ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗު ކުޅޭނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް