ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 13:42
ޔޫތް ބަލިވި މެޗުގައި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް
ޔޫތް ބަލިވި މެޗުގައި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ޕޮލިސް މޮޅު، މީރާއާއި ކަސްޓަމްސް އެއްވަރު
 
މީރާއާއި ކަސްޓަމްސްއަށްވެސް ހެދުނީ 113 ލަނޑު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކްލަބް މޮޅުވެ, މީރާއާއި ކަސްޓަމްސް ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ޕޮލިސް ކްލަބް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 122 ލަނޑެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބުން ވަނީ 7.1 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 128 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ޕޮލިސް ކްލަބްގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި މީރާއާއި ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ކުޅެންއެރީ މީރާގެ ޓީމެވެ. އެޓީމް ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 113 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށްވެސް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 113 ލަނޑެވެ. މެޗު ނިންމާލީ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ހިއްސާ ކޮށްގެންނެވެ. މުބާރަތުގައި މީރާ ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ކަސްޓަމްސްގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް