ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:46
ޑެވީ ހެވިޓް: އިންގްލޭންޑް ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން (ވ) އަށް ރަންބޫޓު ހަވާލުކޮށްދެނީ
ޑެވީ ހެވިޓް: އިންގްލޭންޑް ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން (ވ) އަށް ރަންބޫޓު ހަވާލުކޮށްދެނީ
ބީބީސީ
ފީފާ
ފީފާގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނެއް
 
އޭނާ ވަނީ 40 އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި

ފީފާގެ ނާއިބް ރައީސަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

މި މަގާމަށް އިންތިހާބު ކުރީ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޗެއާމަން ޑެބީ ހެވިޓް އެވެ. އެއީ ޕޯޗުގަލްގެ ލިޒްބަންގައި ނިމިގެންދިޔަ ޔޫއޭފާގެ ކޮންގްރެސްގައި ނެގި ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް ތަމްސިލުކުރާ ނައިބް ރައީސަކަށްވުމަށް އޭނާއާ ވާދަކުރީ ނޮދަން އަޔަލޭންޑްގެ ޑޭވިޑް މާޓިން އެވެ.

Advertisement

ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބް ރައީސަކަށްވުމުން ހެވިޓް ބުނީ މިއީ އޭނާ އުއްމީދުކުރި މަގާމެއްނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަބަދުވެސް އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ވިޔަފާރީގައި 40 އަހަރު ހޭދަކޮށްފިން. އަހަރެން މިމަގާމާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ނުވިސްނަން. އަހަންނަކީ އަންހެނެއް. އަހަރެން ތަފާތުވާނެ. އަބަދުވެސް ބަލަން އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާއަކަށްވާނެ ފަދަ ރޯލް މޮޑެލްއަކަށްވާން،
ޑެބީ ހެވިޓް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް