ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 03:11
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް އޮފީސް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް އޮފީސް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
އޮފީސް މުބާރާތުގައި ރައީސް އޮފީހާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ފެށީ މޮޅަކުން
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅޭނެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި, ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މޮޅަކުން ފަށައިފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިމިގްރޭޝަން ސްޕޯރޓްސްއާ ވާދަކޮށް ތިން ވިކެޓުންނެވެ. އިމިގްރޭޝަން ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 76 ލަނޑެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަސް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 77 ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެމް.އެމްއޭއާ ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. އެމްއެމްއޭގެ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 106 ލަނޑެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމުން ވަނީ 5.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވިއިރު 109 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް ދެމެޗު ކުޅޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް