ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 10:22
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
މިހާރު
މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ފުލުހުން އެންގުމުން މަޑުނުކޮށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އިތުރު ދެ ސައިކަލުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
 
އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް 01:03 ހާއިރު ގަޑިބުރު ކައިރިން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ނަލަހިޔާ ކައިރިން އިތުރު ދެ ސައިކަލެއްގައި ޖެހިގެން

ފުލުހުން މަޑުކުރަން އެންގުމުން މަޑު ނުކޮށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް އިތުރު ދެ ސައިކަލުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރަމުން ދިޔައިރު ދަންވަރު 01:03 ހާއިރު ގަޑިބުރު ކައިރިން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ނަލަހިޔާ ކައިރިން އިތުރު ދެ ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ސައިކަލު ދިޔައީ ފުލުހުން މަޑުކުރަން އެންގުމުން މަޑު ނުކޮށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވުމުން ވެސް ސައިކަލުގައި ހުރި މީހާ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ މަޑު ނުކޮށް ދާން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ ހުއްޓާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ސައިކަލް ދުއްވާފައި ވަނީ ލައިސެންސް ނެތް މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް